שאלון התמודדות במצבי לחץ

לפניך רשימת התנהגויות ודברים שקורים במצבים קשים. אנא קרא/י כל משפט, והעריכ/י באיזו מידה הנך משתמש/ת בכל דרך התמודדות כשאת/ה נמצא/ת במצב לחץ.
1. אני מנסה לקבל יעוץ ממישהו כיצד לפעול(חובה)
2. אני מחפש משהו טוב בדברים שקרו(חובה)
3. אני שם את אמוני באלוהים(חובה)
4. אני פונה לפעילויות חלופיות כדי להסיח את דעתי מהמצב(חובה)
5. אני מודה בפני עצמי שאיני יכול לטפל במצב ומפסיק לנסות(חובה)
6. אני מסרב להאמין שזה קורה(חובה)
7. אני מכריח את עצמי לחכות לזמן המתאים כדי לעשות משהו(חובה)
8. אני משתמש באלכוהול/אוכל או בתרופות הרגעה על מנת להרגיש טוב יותר(חובה)
9. אני מספר בדיחות בנוגע למצב(חובה)
10. אני חש מצוקה נפשית רבה ומוצא את עצמי מבטא זאת במידה ניכרת.(חובה)
11. אני לומד לחיות עם זה(חובה)
12. אני מנסה למנוע מדברים אחרים להפריע למאמצי לטפל במצב(חובה)
13. אני מנסה לקבל תמיכה רגשית מחברים או מקרובי משפחה(חובה)
14. אני חושב איך אוכל להסתדר עם המצב בצורה הטובה ביותר(חובה)
15. אני עושה מה שצריך לעשות צעד אחר צעד(חובה)
16. אני מרכז את כוחותיי כדי לעשות משהו(חובה)
17. אני קובע תוכנית פעולה(חובה)
18. אני משלים עם העובדה שזה קרה ושזה לא ניתן לשינוי(חובה)
19. אני מצוברח ואני מודע לכך(חובה)
20. אני מדבר עם מישהו על רגשותיי(חובה)
21. אני מזיז הצידה דברים אחרים כדי להתרכז במצב(חובה)
22. אני מצמצם את כמות המאמץ שאני משקיע בפתרון הבעיה(חובה)
23. אני ישן יותר מתמיד(חובה)
24. אני מתפלל יותר מתמיד(חובה)
25. אני מנסה לדבר עם מישהו שיכול לעשות משהו ממשי ביחס למצב(חובה)
26. אני לומד משהו מההתנסות עם המצב(חובה)
27. אני מתבדח ביחס למצב(חובה)
28. אני משתמש באלכוהול/אוכל או בתרופות הרגעה כדי לעזור לעצמי לעבור את המצב(חובה)
29. באופן מעשי אני מראה איפוק, ומחכה לזמן הנכון(חובה)
30. אני מתנהג כאילו זה כלל לא קורה(חובה)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden