לפניך רשימת התנהגויות ודברים שקורים במצבים קשים. אנא קרא/י כל משפט, והעריכי באיזו מידה הנך משתמשת בכל דרך התמודדות כשאת.ה נמצא.ת במצב לחץ. עד כמה את.ה עוסק.ת בסוגי פעילות אלה כאשר את.ה נתקל.ת במצב קשה, מלחיץ או מעציב.
1. אני מנסה לקבל יעוץ ממישהו כיצד לפעול
2. אני מחפש/ת משהו טוב בדברים שקרו
3. אני שמ/ה את אמוני באלוהים
4. אני פונה לפעילויות חלופיות כדי להסיח את דעתי מהמצב
5. אני מודה בפני עצמי שאיני יכול/ה לטפל במצב ומפסיק/ה לנסות
6. אני מסרב/ת להאמין שזה קורה
7. אני מכריח/ה את עצמי לחכות לזמן המתאים כדי לעשות משהו
8. אני פונה לאוכל או שתייה (חריפה) או סיגריות או לתרופות הרגעה על מנת להרגיש טוב יותר
9. אני מספר/ת בדיחות לנסות לצחוק על המצב
10. אני חש/ה מצוקה נפשית רבה ומוצא/ת את עצמי מבטא/ת זאת במידה ניכרת.
11. אני לומד/ת לחיות עם זה
12. אני מנסה למנוע מדברים אחרים להפריע למאמציי לטפל במצב
13. אני מנסה לקבל תמיכה רגשית מחברים או מקרובי משפחה
14. אני מנסה לחשוב איך אוכל להסתדר עם המצב בצורה הטובה ביותר
15. אני עושה מה שצריך לעשות צעד אחר צעד
16. אני אוספ/ת את כוחותיי כדי לעשות משהו עם המצב
17. אני מתכננ/ת תוכנית פעולה
18. אני משלימ/ה עם העובדה שזה קרה ושזה לא ניתן לשינוי
19. אני מצוברח/ת ואני מודע/ת לכך
20. אני מדבר/ת עם מישהו על רגשותיי
21. אני מזיז/ה הצידה דברים אחרים כדי להתרכז במצב
22. אני מצמצמ/ת את כמות המאמץ שאני משקיע/ה בפתרון הבעיה
23. אני ישנ/ה יותר מתמיד
24. אני מתפלל/ת יותר מתמיד
25. אני מנסה לדבר עם מישהו שיכול לעשות משהו ממשי ביחס למצב
26. אני לומד/ת משהו מההתנסות עם המצב
27. אני מתבדח/ת ביחס למצב
28. אני משתמש/ת באלכוהול/סיגריות/אוכל או בתרופות הרגעה כדי לעזור לעצמי לעבור את המצב
29. אני עוצר.ת את עצמי מלעשות משהו בנוגע למצב
30. אני מתנהג/ת כאילו זה כלל לא קורה