האונה המצחית-קדמית, הקורטקס הפרה-פרונטלי
כיצד חלק זה של המוח מבצע פעולות מורכבות כמו חלוקת קשב,
חשיבה גבוהה, ויסות רגשות וקבלת החלטות ?