כמה מידע נכנס למוח בעידן טכנולוגי ?
מה קרה ליכולת הקשב ?
כלכלת קשב וניצול חולשות המוח האנושי
ירידה בפעילות האונה המצחית