כיצד המוח שלנו מקבל החלטות ?

המוח שלנו הוא איבר מופלא – קילו וחצי של 90 מיליארד נוירונים קשורים בטריליוני קשרים, תוצר של 500 מיליון שנות ניסוי וטעייה. 

במהלך ההרצאה נצא למסע להבנת העקרונות הבסיסיים של פעילות ומבנה המוח. נבין כיצד המוח אוסף מידע ונתונים מהסביבה ? כיצד מתבצעים תהליכי עיבוד המידע וקבלת ההחלטות ומה תפקידם החשוב של הרגשות בתהליכי קבלת החלטות ? 

הרצאות מענינות נוספות...