בעידן טכנולוגי רווי סטרס, הנובע משינויים מהירים, עומס-יתר, חוסר-ודאות  מיומנויות האמפתיה של מובילי הארגון הופכות לבעלות ערך רב ולמרכיב חשוב מאוד בהצלחה של ארגונים.  אמפתיה היא השפה החדשה של מנהיגות.  היא יותר ממיומנות ניהולית, היא מודל עסקי. 

אמפתיה יישומית – ליווי ארגונים בהטמעת חשיבה אמפתית

מטרת התהליך היא לסייע למנהלים לפתח מיומנויות הקשבה ואמפתיה, לאפשר הבנה גדולה יותר של חברי צוות ולייצר תרבות ארגונית תומכת יותר, במטרה להניע שינוי שיעלה את רמת האושר הארגוני לאורך זמן.

 

הכלים המועברים בסדנאות והדרכות למובילי הארגון :

 

·      מהי אמפתיה ומה חשיבותה בארגונים ?

·      מיומנויות תקשורת במודל 'מנהיגות מקרבת'.

·      טכניקות להקשבה פעילה מעולם ה-NLP.

·      הכרת המוח הרגשי והטיות החשיבה.