המדע מאחורי אמפתיה קלינית

אחד האתגרים של הרפואה כיום הוא להסתכל מעבר להתמקדות במחלה ולהתייחס גם לאיכות הקשר מטפל-מטופל ולהשפעתו על ההחלמה ועל הצלחת הטיפול. 

מחקרים עדכניים מראים כי אחד הכישורים החשובים של אנשי טיפול היא היכולת לאמפתיה. אמפתיה הינה היכולת לחוות ולהגיב למחשבות, רגשות וחוויות של האחר. במחקרים בהם עקבו אחר אנשי טיפול במדינות שונות, נמצא מתאם חיובי גבוה בין יכולת האמפתיה של המטפלים לבין סיכויי ההחלמה והצלחת הטיפול של המטופלים. 

במהלך ההרצאה נבין לעומק מהי אמפתיה קלינית ונסקור מחקרים על השפעתה על סטרס, כאב והחלמה. בנוסף, נצטייד בכלים מעשיים להגברת מיומנויות האמפתיה וכן כלים חשובים לאמפתיה עצמית ושמירה על חוסן אישי.

הרצאות מענינות נוספות...